Uslovi i odredbe za sekszasve.com

Opći uvjeti poslovanja ( Odredbe i uvjeti) za sekszasve.com
1. Valjanost i djelokrug uvjeta

Slijedeće odredbe i uvjeti primjenjuju se svugdje i za svakoga tko će koristiti ovu stranicu.

Opis usluge primjenjuje se na sve ponude IntermaxGroup AG u sladu sa njihovim posebno primjenjivanim odredbama i na kontakt za moguće pregovore.
2. Usluge

sekszasve.com nudi korisnicima mogućnost postavljanja i odgovaranja na osobne oglase na internetu.

IntermaxGroup AG ne preuzima nikakvu odgovornost ni jamstva za stvaranje sadržaja i istinitost istog objavljenog od strane korisnika. Korisnici su jedini odgovorni za njihov objavljeni sadržaj. Jedina odgovornost IntermaxGroup AG je administracija, tehnička podrška i ostale usluge kao što je npr. podrška, itd. Ne postoji pravo na uspjeh medijacije. Kako bi se osiguralo dobro funkcioniranje davatelja usluge, u smislu generalnog oblikovanja flert portala i razmjenjivanja kontakata na internetu, davatelj usluge kontaktira korisnike, odgovara na upite pa čak i postavlja na portal atraktivne oglase ostalih korisnika. Zadaća IntermaxGroup AG se sastoji u animaciji tehnologije kontakt portala i održavanju njegova sadržaja.Ne postoji obveza objavljivanja sklapanja ugovora sa korisnikom.
3. Privatnost

IntermaxGroup AG će pratiti, u okvirima tehničkih mogućnosti analiziranja aplikacija sustava,sukladnost s uvjetima i odredbama za bolju i kvalitetniju potporu korisnicima.Potpuna kontrola nije izvediva, čak ni za davatelja usluge.

Davatelj usluge koristi osobne podatke kako bi mogao kontaktirati sa korisnicima čija provedba se temelji i u skladu je s važećim propisima o zaštiti podataka. To posebno uključuje omogućavanje korisniku pristupanje sadržaju ponude, upravljanje sadržajem kojeg su objavili drugi korisnici za njih i pružiti im informacije uz njihov pristanak koje mogu pružiti dodatne pogodnosti.

U sklopu zakonskih odredaba pružatelja usluge, u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i poboljšanja svojih usluga, korisnički profil se može ocjenjivati pod pseudonimom, ali samo ako korisnik ne zadržava i provodi svoje pravo na zaštitu korištenja svojih podataka.

Osobni podaci neće biti dani na uvid trećim osobama osim ako je potrebno izvršiti postupak utjerivanja duga. Bez obzira na postojanje pristanka korisnika ili bez njega dopušteno je objavljivanje podataka u skladu sa zakonskim odredbama.Korisnik prenosi svoja prava uporabe odabranih slika postavljenih na stranici operatera.Sve lozinke i korisnički podaci koji su naplaćeni korisniku sekszasve.com-a dostupni su korisniku na vlastitu odgovornost.Konkretno, korisnici moraju osigurati da dobivene lozinke i korisnička imena nisu smišljena tako da su lako dostupna i trećim osobama.Korisnik je svjestan zakonskih odredaba svih ovdje navedenih podataka.

Korisnik je saglasan da davalac usluge u njegovo ime može otvoriti besplatan korisnički nalog na jednoj od naših partnerskih web stranica. Ovaj korisnički nalog će biti oslobođen od plaćanja i omogućiće korišćenje dodatnih usluga (kamere uživo, ćaskanje uživo i drugo).
4. Prava i obveze korisnika sekszasve.com

Nije dopušteno korištenje ponuđenih usluga u komercijalne svrhe.U slučaju bilo kakve povrede, korisnik će odmah biti izbrisan iz sustava i biti će odgovoran za sve počinjene nezakonite radnje.Ti se podaci zatim prebacuju u troškove korisnika proporcionalno vrijednosti objavljene usluge.

Korisnik se obvezuje da će ispravno koristiti sve usluge sustava i da će izostaviti bilo koji oblik zlostavljanja kao i sve ostale nezakonite radnje koje je moguće napraviti zbog mogućnosti koje pruža ovaj sustav.

Svaki je korisnik ovlašten imati jedan račun koji će koristiti za slanje poruka. Davatelj usluge automatski će izbrisati drugi račun.​

Korisnik se obvezuje da će biti potpuno iskren prilikom unosa podataka potrebnih za reistraciju i da će ispuniti sve potrebne podatke u obrazac za registraciju.Korisnik je odgovoran za redovno ažuriranje podataka ili promjene.

Korisnik je odgovoran za sve podatke koje postavlja u sustav.Sve dane informacije koriste se u svrhu posredovanja između kontakata i ne mogu se vidjeti ili biti mijenjani od strane trećih osoba. IntermaxGroup AG zadržava pravo odbijanja potpisa ugovora o korištenju, ukidanja ili ograničavanja korištenja funkcija u slučajevima kao što su:

a)davanje lažnih informacija prilikom korištenja aplikacija

b)sumnja u istinitost predstavljanja i pravni postupci protiv korisnika

Obično se kontaktira putem e-maila.Ako postoji fiksni broj telefona ili mobitela također se može iskoristiti za kontaktiranje i komunikaciju.Ženskim korisnicama je dozvoljeno javno objavljivanje broja telefona za direktno kontaktiranje.

Zbog zaštite anonimnosti sudionika privatni podaci sudionika se ne prenose prilikom razmjene poruka.Kako bi uspešno obavestili korisnike o promenama,poboljšanjima ili ostalim relevantnim proizvodima korisnik se mora izjasniti o suglasnosti da se njegova e-mail adresa može koristiti u marketinške svrhe.To obuhvaća i vanjske proizvode i prijenosne sustave. Naravno,korisnik se u svako vreme može odjaviti sa liste primatelja poruka. Isto se može napraviti jednostavno klikom na link koji je dostupan u svakom e-mailu.Za moguće zlouporabe ili štete koje proizlaze iz korištenja sustava IntermaxGroup AG ne preuzima nikakvu odgovornost.

U slučaju neaktivnosti duljoj od 60 dana, tvoji razgovori, posetitelji profila, ocene Savršenog Spoj-a ili ceo profil mogu biti izbrisani. (Ovo se odnosi samo na profile bez aktivnog VIP članstva.)
5. Troškovi za korištenje sustava

Objavljivanje osobnog profila korisnika i njegova prilagodba je potpuno besplatno.Troškovi nastaju kada korisnik aktivira opciju dopisivanja porukama.

Korisnici moraju imati najmanje 18 godina.

Ovo su mogući načini plaćanja:

1.Plaćanje tjedne preplate putem sms-a (opcija nije dostupna u svim zemljama)

2.Mjesečno plaćanje putem Clickandbuy (opcija nije dostupna u svim zemljama)

3.Mjesečno plaćanje putem T-pay-a kod Deutsche Telekoma (opcija nije dostupna u svim zemljama)

4.Mjesečno plaćanje putem kreditne kartice

Relativni tekući troškovi su dani na stranicama za plaćanje.

Sve tekuće pretplate se mogu otkazati pismenim putem, i to najmanje tjedan dana prije isteka pretplate.Obavijest mora biti u pisanom obliku koji uključuje korisničko ime koje se koristi na platformi i mora biti upućena na adresu operatera IntermaxGroup AG, Chaltenbodensstrasse 4a, 8834 Schindellegi, Switzerland. Svaki korisnik kojemu je ponuđeno probno korištenje stranice mora eksciplitno najaviti, i to prije isteka probnog razdoblja,da ne želi nastaviti koristiti stranicu. U protivnom račun ostaje aktivan, a korisnik će biti terećen za iznos pretplate.Svaka pretplata će biti automatski obnovljena do prvotno odabranog razdoblja,odnosno,1 tjedan,1 mjesec ili 3 mjeseca nakon isteka pretplate.Troškovi usluga će biti u potpunosti podmireni na početku pretplate.Ugovor će biti poništen ovisno o uvjetima postavljenim u probnom razdoblju s mogućnošću automatske obnove minimalnog perioda udređenog u ugovoru.U svakom slučaju, ugovor će biti obnovljen za isti period, a ako ne,najkasnije tjedan dana nakon podnošenja pisane obavijesti potpisane od strane korisnika na adresu IntermaxGroup AG. IntermaxGroup AG će u roku 7 dana ili potvrditi otkazivanje ili nastavak pretplate.Tijekom registracije svim korisnicima će biti ponuđeni uvjeti plaćanja i transakcija preko pojedinih agenata.

Za „netočne“ unose ili bilo koje druge nepravilnosti koje se mogu dogoditi od strane agenata za plaćanje ili drugih priključenih „trećih osoba“ IntermaxGroup AG ne preuzima nikakvu odgovornost.Korisnik može u bilo koje vrijeme slobodno promijeniti odabrani način plaćanja ili raskid ugovora preko nove poslovne registracije i kontaktirati IntermaxGroup AG.O promjenama cijena i promjenama korištenja korisnik se svaki put zasebno obavještava u pisanom obliku putem e-maila.Registracijom u sustavIntermaxGroup AG i kompletiranjem pretplate korisnik podliježe pravnom dogovoru koji ga obvezuje da plati.Za povrat iznosa koji nije podmiren od strane korisnika (račun nije podmiren ili debitna kartica je odbijena) IntermaxGroup AG se obraća odmah agenciji za naplatu dugova koja tu obvezu obavlja sa svojevrsnim autoritetom.Svi nastali troškovi će također biti naplaćeni korisniku.

Ako se ne može naplatiti karticom i ako je to krivnja korisnika može doći do dodatnog troška od 7,50€. Naknada za plaćanje kreditnom karticom je dodatnih 50€, osim ako je korisnik kriv.
6. Prava otkazivanja za korisnike

Za VIP članove koji žele otkazati ugovor mogu to učiniti u roku od 14 dana čak i bez davanja bilo kakvog razloga ali putem pisane obavijesti.Razdoblje počinje po primitku pisane obavijesti.U cilju očuvanja, dano je dovoljno vremena za opoziv odluke.Opoziv mora biti poslan na jedan od kontak linkova ponuđenih na web stranici.Vraćanje:U slučaju uspješnog otkazivanja međusobno razmjenjenih prednosti i eventualnih koristi.Mjere opreza:Vaše pravo na opoziv će isteći ranije na vaš izričiti zahtjev ako ugovor u potpunosti zadovoljava obje strane, osim ako ste već proveli svoje pravo na opoziv.
7. Odgovornosti i jamstva

Korištenje tog kontakta je na vaš vlastiti i na tržišni rizik.Za moguće štete uzrokovane korištenjem, korisnik objavljuje davatelja usluge trećim osobama.Davatelj usluge ne snosi odgovornost za bilo kakve pogreške prilikom prijenosa iz baze podataka i ne jamči uspješan plasman.

Konkretno,davatelj usluge nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili prijenos greške i lažni rezultat informacija.Korisnik nema pravo na objavljivanje određenih usluga koje se nude na kontakt tržištu.Za štete uzrokovane višom silom, intervencije trećih osoba za neovlašteno otkrivanje podataka ili bilo kakvih grešaka, davatelj usluge ne odgovara korisniku ponude.Bilo kakve nastale pogreške ili pogoršanja sustava davatelj usluge će nastojati eliminirati što ranije moguće.Pravo na 100 postotnu dostupnost ponude ne postoji.Za sva potraživanja trećih osoba koja su rezultat štetnog djelovanja korisnika, bilo namjerno,svjesno ili nenamjerno, korisnik oslobađa davatelja usluge od odgovornosti.

Ako je pružatelj usluge trećih strana tuži zbog povreda ili potražuje naknadu zbog nekog djela korisnika, korisnik sam snosi štetu prouzrokovanu svojim ponašanjem.To uključuje i pravne naknade i toškove suda.Pružatelj usluga se izričito ograđuje za takve slučajeve potraživanja. Korisnički podaci isporučuju se preko najnovijih tehničkih razina.Korisnički odaci se čuvaju u najvećoj tajnosti.kako biste spriječili gubitak podataka preporučujemo pružatelju usluga pohranjivanje svih važnih podataka vezanih za korisnike a ako je potrebno čak ih i isprintati.
8. Aktivacija promocije kontakta

Osobni oglas napisan od strane korisnika se automatski pušta u sustav nakon uspješnog unosa od strane korisnika i provjere od strane naših inspektora.Dizajn osobnih oglasa i pokazatelj ispravnosti podataka i dali su isti u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na maloljetne osobe ili druge zabranjene radnje i izjave ovise samo o samom korisniku i sam je odgovoran za navedeno.Davatelj usluge nije odgovoran za izjave dane od strane korisnika ni pretraživanje upita.Davatelj usluga također niuje odgovoran za pretražiovanja trećih strana kao ni za točnost njegovog sadržaja.Svi podaci koji se odnose na pružatelja usluge trećih strana koji se natječu s postojećom ponudom ili predlažu komercijalne ponude ili druge web stranice uklanjaju se iz baze podataka bez prethodne obavijesti.Agencije tijekom pregleda seta prikazuju otkrića inspektora o sumnjivim izjavama ili protivnim važećim zakonima, a davatelj usluge zadržava pravo da izmjene oglase bez posebne obavijesti ili ih čak potpuno uklone iz ponude.Zahtjev korisnika za naknadu štete je izričito isključen.Slično tome, sistem može mijenjati osobine radi jasnoće,i podatke sadržane u sustavu na temelju standardnih procedura.Ako se primjeti da je oglas neko vrijeme nepromijenjen ili neiskorišten u bazi podataka,davatelj usluge može izmjeniti osobni oglas na određeno vrijeme ili čak izbrisati oglas iz sustava.Rizik od eventualnog ukupnog gubitka „download“ podataka koji se prenose putem interneta se prenosi na korisnika.Ugvor postaje važećim slanjem potvrde o prihvaćanju uvjeta.U toj potvrdi su uključeni svi bitni podaci za završetak sklapanja ugovora.
9. Završne odredbe

Pravni status:načela trenutnih uvjeta i usluga vrijede od 06.08.2009.Uslužitelj zadržava pravo na izmjene ili dopune ovih odredaba u budućnosti.ako dođe do bilo kakve izmjene ili dopune svi klijenti sadržani u datoteki postojećih klijenata će biti obaviješteni putem e-maila. Ako klijent ne izrazi protivljenje ovim izmjenama i ponudama u roku od četiri (4) tjedna nakon primitka obavijesti one se smatraju odobrenim.Sve izmjene i dopune moraju biti u pisanom obliku.Performanse i isključiva nadležnost u mjeri dopuštenoj zakonom u sjedištu davatelja usluge.Ništavost jedne ili više odredbi ovih Uvjeta neće utjecati na preostale odredbe.U slučaju neučinkovite regulacije računa se provizija ekonomski približna zakonskoj odredbi.Isto vrijedi i ako postoje „rupe“ u uvjetima.
Copyright 2023 sekszasve.com